1.2.13

Links


W weekend czeka mnie przeglądanie tych linków:
This weekend I will be checking these links:

1.STILL-LIFE-NATURALEZA-MUERTA  - projekt na behance znaleziony przez Ninę / behance project found by Nina.
2.MAVERICK - nowo znaleziony tumblr / newly found tumblr
3.ARTHOUND - blog ze sztuką / art blog.
4.WYSOKIE OBCASY - artykuł o ekscentrycznej dekoratorce Madeleine Castaign / only in polish, but read also HERE about Madeleine Castaing.
5.DESIGNLOVEFEST - dobra rada z muzyką w tle / good advice and music.

Udanego weekendu! / Have a nice weekend!

No comments:

Post a Comment