12.8.13

day 10 - 11 - 12

Żeby Norwegia była trochę bliżej.
Wish Norway wasn't so far away.
Trzy gitary w mieszkaniu, jednak to nie ja na nich gram...
Thee gitars at home, but it's not me how plays them...
Kolorowe auto - przypinki.
Colorful car pins.

No comments:

Post a Comment